U prilogu ovog članka donosimo vam odluku o ispravci greške Javnog oglasa broj: 01/1-1065/20 od 11.05.2020 godine objavljenog 12.05.2020 godine
Na osnovu Člana 53. Statuta JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, Člana 8., Pravilnika o radu broj;NO-1075 od 16.05.2018. godine,Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice,broj:01/1-1115/2019 od 29.04.2019 godine, Zakona o radu (,,Službene novine FBiH’’,...
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUM Broj:01/1-3239/19 Živinice, 24.11.2019.godine     Predmet: Poziv za dostavu ponude:-   JP “Horizontala-Živinice” d.o.o. je  pokrenula  je postupak nabavke usluga vanjskog revizora, te upućuje ovaj poziv za dostavu ponuda.     NAZIV UGOVORNOG ORG...
Poziv za javnu raspravu Na osnovu Zakona o principa lokalne samouprave FBiH ,Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Gradskog vijeća Živinice od 17.07.2019.godine na Javnu raspravu stavlja se Nacrt Odluke o  naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih ins...
U prilogu ovog članka možete pronaći Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju. 
0 0